Nikola Tesla

Sukces pomysłu, niezależnie od zastosowania, zależy od postawy jego odbiorców. Jeśli pora jest odpowiednia, pomysł, niczym zasadzone ziarno obrodzi obficie; jeśli nie, idea, niczym roślina, która przedwcześnie się wspięła, straci na wartości lub całkowicie obumrze.

Arduino

Od paru lat zyskują na coraz większą popularność układy scalone AVR, wszystko dzięki popularyzacji Arduino.

Podstawy

Zanim zabierzesz się za elektronikę zapoznaj się z podstawowymi zagadnieniami z nią związanymi. .

RaspberryPI

Porjekty oparte o RaspberryPI.

Schematy

Układy elektroniczne są opisywane za pomocą schematów elektrycznych (elektronicznych, ideowych), na których w formie graficznej pokazano jak mają zostać połączone poszczególne elementy. Każdy typ elementu elektronicznego (opornik, kondensator, tranzystor, lampa elektronowa itd.) ma swój symbol graficzny, który jednoznacznie go identyfikuje. źródło: wikipedia

schematy ideowe audio

Schematy ideowe

Obwód elektryczny – układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego. Obwód elektryczny tworzą: źródła prądowe i napięciowe, przewody elektryczne, wyłączniki oraz odbiornik. Odwzorowaniem graficznym obwodu jest schemat

obwody drukowane węzłów radiowych

Obwody drukowane

Obwód drukowany (PCB) – płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi (tzw. ścieżkami) i punktami lutowniczymi (tzw. padami od ang.), przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Płytki obwodów drukowanych projektowane są pod kątem budowanego układu elektronicznego i wykonywane są techniką trawienia. Źródło: wikipedia